Vem är du?


Är du gammal eller ung? Är ditt problem litet eller stort? Har det pågått under många år eller är det nytt för dig? Vad har du provat att göra för att må bättre, och hur har det fungerat? Oavsett detta. Jag har mött dig förut.


Det här är exempel på vad jag kan hjälpa dig med: 


Ångestproblematik

Depression/nedstämdhet

Stress/utmattningssyndrom

Relationsproblem och parrelationsproblem

Låg självkänsla, dåligt självförtroende och negativ självbild

Social ångest

Prokrastinering

Barn i familjen som mår dåligt eller mobbas

Generaliserad ångest (GAD) och oro

Ätstörning

Paniksyndom

Anknytningsproblematik

Negativa uppväxterfarenheter

Kris/Sorgbearbetning

Sömnproblem

Neuropsykiatrisk problematik

Tvångssyndrom (OCD)

Smärtproblematik

Ältande och grubblande


Välkommen att kontakta mig                             

Mail: johanna@uppigen.se

Telefon eller sms: 0708-24 44 94

Alternativt - fyll i nedan så mailar jag dig: