Kognitiv beteendeterapi (KBT)


Som legitimerad Psykoterapeut jobbar jag genom att tillsammans med dig och din unika livssituation kartlägga centrala problemområden som uppstått och ta reda på vad det är som vidmakthåller dem. Tillsammans kan vi börja förstå tanke- och beteendemässiga strategier du haft för att hantera livet hittills. Fokus är både på här och nu men även på din uppväxtsituation, på de situationer och relationer som du vistas i, på de beteenden, tankar och känslor som skapar problem och vilka konsekvenser dessa får i ditt liv.


Det kan handla om att låsa upp och lära om sådant som inte fungerar bra i längden; beteenden, tankar, färdighetsbrister, feltolkningar av signaler från kroppen eller från omgivningen och samspelet med andra människor. Målet blir att bättre förstå vad du behöver för att i grunden må bra, att öka din psykologiska flexibilitet och på ett nytt sätt ta hand om dig själv, dina relationer och livet såsom du önskar.Det som karaktäriserar samtalsterapin är:


En engagerad psykoterapuet som noga lyssnar, sätter sig in i och guidar dig i rätt riktning

En terapirelation präglad av värme och ett empatiskt bemötande

Ett gott samarbete med respekt och öppenhet

Flexibilitet för behandlingens form; i terapirummet eller i valda situationer

Fokus på nuet samtidigt med förståelse för hur det förflutna påverkar

Användning av hemuppgifter för att kunna nå terapimålen

Ett strukturerat och pedagogoskt arbetssätt som ger verktygen att bli sin egen terapeut.