Schematerapi


Hamnar du gång på gång i destruktiva relationer? Är du rädd att bli avvisad eller övergiven? Eller har du ett omåttligt bekräftelsebehov? Upplever du att människor som står dig nära inte förstår dig eller lider du av en känsla att inte duga eller räcka till? Blir det en utmaning för dig att stå upp för dina behov och att sätta rimliga gränser? Finns det en tomhet, en ensamhetskänsla i dig som inte försvinner hur mycket du än umgås med andra? Då kan schematerapi vara något för dig.

Schematerapi är en evidensbaserad terapimetod, effektiv för behandling av mer långdragen problematik där uppväxterfarenheter inverkar på nuvarande problem. Här blir traditionell KBT ibland inte tillräcklig.


Exempel på återkommande lidanden där terapiformen lämpar sig väl;


Svartsjuka

Destruktiva relationer

Rädsla för att bli avvisad eller övergiven

Svårighet att kontrollera känslor och impulser

Ständiga känslor av tomhet och ensamhet

Omåttliga bekräftelsebehov

Extremt höga krav att lyckas för att duga
Skam- och skuldkänslor

Självanklagande tankar


I terapin jobbar vi med att förstå och tillgodose dina grundläggande känslomässiga behov som inte blivit tillgodosedda under uppväxten och senare i livet och som gör att du automatiskt reagerar på ett sätt som leder till ett destruktivt mönster i tankar, känslor, beteenden och relationer.


Målet med terapin är att nå schemaläkning, dvs att utveckla känslomässig grundtrygghet och ett empatiskt, sunt förhållningsätt till dig själv och andra.

När det sker, kan du etablera nära och hållbara relationer, få en tilltro till dina egna förmågor och en nyfikenhet att utforska omvärlden. Då kan du också på riktigt känna sann meningsfullhet i tillvaron. Boktips:


“Lev som du vill och inte som du lärt dig”: Jeffrey Young & Janet Klosko

“Känslomässig sårbarhet, en introduktion till schematerapi”: Annika Ackelman

“Lust & Olust, om sex, närhet och anknytning”: Malin Drevstam