Välkommen till

Johanna Dupros Psykoterapi KBT


Jag har med mycket gott resultat behandlat klienter sedan 1999. Vanliga problem man söker för på min mottagning på Södermalm är;

- ångest/oro

- depression

- relationsproblem

- social ångest

- stress/utmattning

- paniksyndrom

- ätstörningar


Annan problematik klienter ofta söker för är;

- generaliserad ångest

- anknytningsproblematik

- sömn

- neuropsykiatrisk problematik

- tvångssyndrom (OCD)

- smärta

- låg självkänsla


Jag kan oftast boka in dig för ett inledande samtal inom en vecka. Jag upplever att det är angeläget att komma igång direkt när man väl bestämt sig och sökt hjälp.


Mina metoder inom samtalsterapin är Kognitiv Beteendeterapi (KBT), ACT, Compassionfokuserad terapi och Schematerapi. Med kroppen arbetar jag genom metoden Basal Kroppskännedom och Mindfulness.


Mina klienter berättar att jag har något väldigt speciellt att erbjuda. Som legitimerad Psykoterapeut och Fysioterapeut kan jag möta och förstå hela dig. Det blir ett träffsäkert och väldigt effektivt sätt att nå positiv förändring. Jag jobbar mestadels med samtal men ibland är kombinationen samtalsterapi och kroppsterapi en fördel, när låsningar och rigiditet finns både i tankemönster och rörelsemönster. Du och jag hittar den form som blir mest effektiv för dig.


Som psykoterapeut och fysioterapeut under legitimation har jag tystnadsplikt och journalföringsplikt samt patient- och ansvarsförsäkring enligt gällande regler.Kontakta mig                             

Mail: johanna@uppigen.se

Telefon eller sms: 0708-24 44 94

Alternativt - fyll i nedan så mailar jag dig: