Kroppskännedom


Kroppen ljuger inte. Vi kan inte ha negativa psykiska upplevelser under längre perioder utan att vår kropp till slut säger ifrån på ett eller annat sätt; stressymptom, utmattning, smärta, försämrad koncentration och prestation, sömnproblem, viktproblem, minskad fysisk och mental ork, ångest, trötthet och rastlöshet kan alla vara exempel på kroppens reaktion.


Till skillnad från klassisk fysioterapi fokuserar man inom psykosomatisk fysioterapi, med Basal Kroppskännedom som metod, på samspelet mellan det kroppsliga och det själsliga hos varje individ. Det innebär att man betraktar kropp och själ som en odelbar enhet. Med specifika och individuellt anpassade övningar når vi både fysiska och psykiska hälsotillstånd.


Kroppskännedom syftar till:


Att öka din kroppsmedvetenhet

Att stärka din självkänsla och självinsikt

Att upptäcka och stärka dina egna inneboende resurser

Att uppmärksamma och tolka dina kroppsliga signaler för hälsa och ohälsa

Att öka förståelsen för dina egna behov och att sätta gränser gentemot dig själv och din omgivning

Att öka förmågan till medveten närvaro i nuet; att vara uppmärksam på ett flexibelt, öppet och nyfiket sätt